ענישה בגין שימוש בסמים

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

דף מידע בנושא ענישה בגין שימוש בסמים
במערכת המשפט האזרחית מדיניות האכיפה והענישה הפלילית בכל הנוגע לשימוש או החזקה לשימוש עצמי בסמים קלים (כגון קנאביס/חשיש), שונה מזו הנהוגה בצה"ל.

הצבא הוא ארגון המושתת על משמעת ועל אמות מידה נוקשות להתנהגות, ולכן הארגון מגיב בחומרה על סטייה מאמות מידה אלה.
המדיניות של צה"ל בכל הנוגע לשימוש בסמים או החזקה בהם קובעת כי תתקיים חקירה ובדיקה של כל חשד כאמור, ובמקרים המתאימים אף יוגש כתב אישום לבית דין צבאי, ויתבקש מעצרו של הנאשם.
לאחרונה פורסם כי נערכו שינויים במדיניות אכיפת החוק בצה"ל ביחס לעבירות סמים מסוימות, ואומנם על-פי ההנחיות החדשות התביעה נמנעת מלהגיש כתב אישום כנגד חיילים שעשו שימוש בסם מסוכן מחוץ ליחידה, וזאת בהתקיים תנאים שונים ונסיבות מסוימות.

לצד האמור, יש לזכור כי מדיניות הענישה של מי שבסופו של יום הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות סמים, והורשע בביצוע עבירות אלו, עשויה לכלול (מעבר לרישום פלילי) מספר רכיבים, אשר נכון להיות מודעים לקיומם ולמשמעויותיהם:
1. מאסר לריצוי בפועל – תקופת המאסר היא כמובן תקופה בלתי נמנית (תב"ן), על כל המשתמע מכך.
2. מאסר על תנאי – תקופת מאסר שלא תרוצה, אלא אם כן יחזור הנאשם ויעבור עבירות שמנויות בגזר הדין. כלומר, גם אם יחזור הנאשם ויעבור עבירות סמים עם שחרורו מצה"ל, ובתוך תקופת התנאי, יוכל בית המשפט שידון בעניינו להפעיל את תקופת המאסר על תנאי.
3. פסילת רישיון נהיגה צבאי ואזרחי  – יש לשים לב שלבית הדין הצבאי יש סמכות לשלול הן את רישיון הנהיגה הצבאי, והן את זה האזרחי.  כאשר מדובר בחייל שהוא "נהג חדש" פסילה של שלושה חודשים ומעלה משמעותה אי חידוש הרישיון, ונדרש לעמוד בשורה של תנאים על מנת לזכות בו בחזרה.
4. הורדה בדרגה/ות. כמובן שככל שמדובר בקצין או במשרת קבע, תשקל גם התרת התחייבות לשירות קבע.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר