משמעות הרישום הפלילי המופחת

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

רישום פלילי מלא ורישום מופחת
בשנת 2012 תוקן חוק השיפוט הצבאי באופן דרמטי, עת איפשר לבית הדין הצבאי להשפיע על סוגיית הרישום הפלילי הנלווה להרשעת חייל. החוק מטיל רישום פלילי מופחת על חייל שהורשע בעבירות מסוימות וככל שהוטל עליו עונש בגדרים המפורטים בחוק.

מהו, אם כן, רישום פלילי מופחת? ובמה הוא שונה מרישום פלילי מלא?
על כך – קיראו בהמשך.

חוק המרשם הפלילי –  "על קצה המזלג"
חוק המרשם הפלילי נועד לעגן את אפשרותו של מי שהורשע בפלילים לחזור לדרך הישר. החוק קובע איזון בין האינטרס הציבורי שבאזהרת החברה מפני עבריינים מורשעים, לבין יכולתם של אלה להשתקם ולהשתלב בחברה.
במרשם הפלילי נרשמות הרשעות ועונשים על עבירות מרמת חומרה מסויימת (עוון ופשע), וכן פרטים נוספים המנויים בחוק.

מהו "רישום פלילי מלא"?
ככלל, רישום פלילי משמעותו רישום של פירטי הרשעה, עונש ושאר פירטי רישום, המלווה את המורשע למשך 17 שנים (תקופת התיישנות + תקופת מחיקה). (יש לשים לב שתקופת ההתיישנות משתנה כפועל יוצא של תקופת המאסר שהוטלה).
משמעות חלוף תקופת ההתיישנות היא כי לא יימסר מידע מהרישום הפלילי, אלא למספר מצומצם של גופים המוגדרים בחוק (משרד הרישוי, שב"כ, משטרה צבאית ועוד).

משנמחקה ההרשעה, לא יימסר עליה מידע כלשהוא. מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע. רק מספר מאוד מצומצם של גופים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה שנמחקה.

מהו "רישום פלילי מופחת"?
הרישום הפלילי המופחת משמעותו כפולה:
1. הגבלת מסירת המידע על ההרשעה. כלומר, מידע על ההרשעה יימסר רק לרשימה מצומצמת של גופים. זאת, לשם צמצום השלכות הרישום פלילי על החייל שהורשע. כך, למשל, מי שנושא רישום פלילי מופחת, יכול לקבל רישיונות לעסוק במקצועות כגון עו"ד, נהג מונית ועוד,  או להתקבל כעובד בשירות המדינה, למשל.
2. קיצור תקופת המחיקה לחמש שנים בלבד. עם תום תקופת המחיקה, הגישה למידע מצומצמת עוד יותר, ומלבד גופי הביטחון, יכולים לקבלו רק כאשר נדון מינויו של המורשע לתפקידים בכירים ספורים כגון שופט, נשיא המדינה ומבקר המדינה.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר