זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

מהן זכויותיו של נפגע עבירה בהליך הפלילי?

מיהו נפגע עבירה?
נפגע עבירה הוא מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון.
נפגע עבירה זכאי לקבל מידע שוטף על התקדמות הליך החקירה וההעמדה לדין.

בגין אילו הליכים נדרש ליידע?
ככלל, משטרת ישראל ומערכת התביעה נדרשים לעדכן את נפגע העבירה בדבר הפרטים הבאים בהליך הפלילי: שם חוקר האחראי על החקירה; מעצר או שחרור של החשוד/הנאשם; החלטה שלא לחקור; החלטה על העברת חומר החקירה לתביעה; החלטה שלא להעמיד לדין; שחרור בתנאים, ובלבד שהממונה על החקירה או בית המשפט קבעו שהתנאים (או חלקם) נועדו להגן על נפגע העבירה; החלטה על העמדה לדין, ובכלל זה על האפשרות להגיע להסדר טיעון (הסדר מקיף יותר קיים לגבי נפגע עבירת מין או אלימות חמורה); מועדי דיונים בבית המשפט; הכרעת דין; גזר דין; הגשת ערעור; בקשת חנינה או הקלה בעונש.

כיצד מתקבל המידע?
נפגע עבירה זכאי לקבל מידע באמצעות מערכת ממוחשבת, אשר מזהה את הפונה באמצעות קוד אישי. המידע מועבר בין באופן יזום ובין על-פי פניית נפגע העבירה.

מעבר למידע, האם נפגע עבירה זכאי לזכויות נוספות?
נפגע עבירה זכאי להגנה של בית המשפט, על-פי בקשת התובע; זכאי בתנאים מסויימים לכך שפרטיו האישיים לא ימסרו לנאשם או לסנגורו; זכאי למסור הצהרה על נזקיו בפני בית המשפט; זכאי לפיצוי במסגרת ההליך הפלילי (ויכול גם להגיש תביעה אזרחית נגררת להליך הפלילי).

מדוע נפגע עבירה זקוק לייעוץ משפטי, הרי התובע "משמש לו לפה"?

  1. ככלל, התובע מייצג את האינטרס הציבורי שבהעמדה לדין ובהגעה לחקר האמת. לנפגע עבירה עשויים להיות אינטרסים שונים ונוספים, אשר מן הראוי שיבואו לידי ביטוי באמצעות מי שמרק אותו, ורואה לנגד עיניו את האינטרסים שלו בלבד
  2. הפרשנות של זכויות נפגעי העבירה מצויה עדיין בהתפתחות בפסיקת בתי המשפט. ייצוג עורך דין עשוי לסייע בהבאת המקמתאימים לפיתחו של בית המשפט ובגיבוש ומימוש הזכויות הקיימות.

לפיכך, מוצע להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום, כדי להכיר את מלוא הזכויות ולהבטיח מימושן באופן ראוי ומקיף.


האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי הנושא המיועדת להכרות ראשונית בלבד, ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

מעניין? שתף את המאמר