השלכות רישום פלילי על יכולתם של חיילים לקבל אשרת כניסה לארה"ב

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

לא אחת, מורשעים חיילים בצה"ל על-ידי בתי הדין הצבאיים בביצוע עבירות של שימוש והחזקה בסמים מסוכנים מסוג קנביס ("גראס").

אחת השאלות שנשאלות באופן תדיר בהקשר זה, היא השאלה מהן השלכות ההרשעה על היכולת לקבל אשרת כניסה לארה"ב ("ויזה"). על מנת להשיב על שאלה זו, יש לבחון האם האירוע בו הורשע מבקש האשרה, מהווה עבירה לפי החוק בארה"ב. 

שימוש והחזקת סם מסוכן היא סוגיה רגישה בארה"ב, וככלל אדם שדבק בו כתם פלילי שעניינו סמים או התמכרות לסמים, אפשר שיהיה מנוע מלהיכנס לארה"ב לכל חייו. יחד עם זאת, קיימות עבירות סמים שאסורות בישראל, וכיום מותרות בארה"ב בחלק מהמדינות. לגבי עבירות כאלה, יש לקבל יעוץ משפטי מתאים, כדי לבחון כל מקרה לגופו ולקבל החלטה פרטנית, בהתאם למדיניות הפדראלית האמריקאית. בחינה זו צריכה להיעשות בכובד ראש תוך נקיטת הזהירות הראויה, ומגיש הבקשה נדרש לשיתוף פעולה מלא בתהליך. ככלל נציין שנכון למועד כתיבת שורות אלו, חוק ההגירה בארה"ב מבחין בין שימוש בקנביס בריכוז של עד 0.3% לשימוש בריכוז גבוה יותר, ואבחנה זו עשויה לעשות את ההבדל. בישראל בדרך כלל ההרשעה אינה מתייחסת לריכוז החומר, וניתן לעשות בכך שימוש מושכל בעת הגשת הבקשה לאשרה לארה"ב. כך גם קיימת הבחנה בין החזקת סם מסוכן של עד 30 גרם קנאביס. 
יודגש, כי כפועל יוצא של שינויים פוליטיים בארה"ב, לאחרונה חלו שינויים ועדכונים בחוק הפלילי בארה"ב בכל הנוגע לשימוש והחזקה בסם. נראה כי לא נאמרה עוד המילה האחרונה בנושא, והחקיקה משתנה מעת לעת. על מבקש אשרת הכניסה להכיר את המצב המשפטי העדכני בעת הדיווח לשלטונות ההגירה.

עוד יצויין כי קיימות מספר דרכים להגשת בקשת כניסה לארה"ב, לגבי כל אחת מהן אופן הבדיקה והמיון שונה, הגם שהחוק החל על כולן, זהה.

מטרת האמור לעיל היא להעניק מושגים בסיסיים בתחום ולכוון את המתעניינים. אין לראות באמור תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, במסגרתו ייבחן כל מקרה לגופו. 

  • המידע הינו פרי שיתוף פעולה של עו"ד הולי שוורץ, העוסקת במשפט צבאי, ועו"ד שמעון הלוי, העוסק במשפט פלילי ודיני הגירה. 

מעניין? שתף את המאמר