דגימות שתן ושימוש לא מודע

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

דגימות שתן וטענות לשימוש לא מודע

לפני למעלה מ-20 שנה, מונה צוות מומחים לחוות דעתו המקצועית באשר למהימנות ואמינות בדיקות שתן שנבדקות במעבדה לתרעולה בתל השומר לאיתור תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים. במסגרת זו בדקה הוועדה הנכבדה גם את החדירה הלא מודעת של סם לגוף (הקרויה לעיתים "שימוש לא מודע"), וכיצד היא משליכה על תוצאות בדיקת השתן.
הוועדה מצאה כי שיטת הבדיקה של דגימות השתן במעבדה, מסוגלת לזהות מעל לכל ספק סביר המצאות סם בשתן. כלומר, הבדיקה יכולה להוות בסיס להרשעה בפלילי, או ראיה שתומכת בראיה אחרת הקיימת בתיק בנושא זה.
כמו כן, פסיקת בתי הדין הצבאיים קובעת כי בהעדר אינדיקציה לסתור בחומר הראיות, מותר להסיק כי סם שחדר לגופו של אדם, חדר בידיעתו. דגימות שתן שעברו את הבדיקות המעבדתיות, ולגביהן התקבלו תוצאות מעבר לסף הקביעה החיובית (cut off) – ישמשו בסיס לשלילת שימוש לא מודע.

איך בעצם בודקים דגימת שתן במעבדה?

המעבדה בודקת דגימת שתן בשתי בדיקות מעבדתיות שונות ובלתי תלויות זו בזו. רק אם בבדיקה הראשונה הדגימה נמצאת חיובית לסם מעבר לסף הנדרש, היא עוברת לשלב הבא, ותיבדק בבדיקה נוספת, גם שם קבועים ערכי סף.
דגימת שתן שנמצאה חיובית בשתי הדגימות ועברה את ערכי הסף הנדרשים, אשר נקבעו על-ידי ועדת המומחים, יכולה להוות בסיס (אפילו יחיד) לאישום פלילי בשימוש בסם, או ראיה תומכת לשימוש כזה.

מה זה אומר בפועל?
1. אם אתה חייל ודגימת השתן שלך נשלחה למעבדה לתרעולה, נבדקה ונמצאה חיובית לסם, ככלל המשמעות היא שנמצא בגופך סם. הפסיקה קובעת שככלל משמעות המצאות סם בגופו של אדם הוא שעשה בו שימוש באופן מודע. כלומר, דגימת שתן לרוב שוללת טענות של שימוש לא מודע.
2. חשוב לדעת שלמרות זאת, ניתן להציג הסבר הגיוני המצביע כיצד הגיע סם לגוף ללא ידיעת האדם. ההסבר צריך להיות מפורט, ממשי וקונקרטי. לא ניתן להצביע על אפשרות תיאורטית בלבד ("אולי הייתי ליד מישהו שעישן סמים"), או על אפשרות שאין לה אחיזה במציאות. בנוסף, ההסבר צריך להסתדר גם עם תוצאות בדיקת המעבדה.
3. קיימת אפשרות לטעון שהשימוש בסם היה לא מודע (למשל: "בדיעבד אני מבין שישבתי ליד מעשני סמים"), אולם טענה זו צריכה להיות מפורטת וקונקרטית. הואיל ובפני בית הדין הצבאי קיימת בדיקה מעבדתית מוסמכת, לא די באמירה כללית או סתמית על מנת לשכנע את השופטים לתת אמון בגרסה השוללת את המסקנה כי הסם נכנס לגוף באופן מודע. בפרט נכון הדבר, בהתחשב בערכי הסף שנקבעו על-ידי ועדת המומחים, שלאורם יתקשה בית הדין הצבאי לזכות חייל על בסיס קבלת טענתו לשימוש לא מודע.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של המצב המשפטי המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף להיוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר

בואו הישארו מעודכנים