תרגול חוזר

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

לקראת גיוסי יולי – אוגוסט,
גבולות המותר והאסור בכל הנוגע ל "תיזוזים / טירטורים / קאדרים"

תרגול נוסף

מהו תרגול נוסף?
תרגול נוסף הוא תרגול חוזר המקנה לחייל ידע והרגלים דרושים (כגון: ציות, דייקנות, מהירות, יעילות ובטחון) לשם מילוי משימות ותפקידים בהצלחה. כולל הטלת משימה והטמעת הרגלים אשר מוטלים כתגובה פיקודית, או כדי למנוע תקלה או ליקוי באופן ביצוע המשימות.

היקף התרגול הנוסף
1. מפקד רשאי להטיל תרגול נוסף של כל נושא או עניין הנדרש למילוי תפקידו של החייל.
2. התרגול הנוסף יתייחס רק לאותו תחום שבו התגלה הליקוי או שבו נדרש שיפור בידע/ בהרגלים של החייל.
3. תרגול נוסף יוטל רק על חייל שנזקק לתרגול נוסף על מנת לשפר ביצועים.
4. אין להטיל תרגול נוסף שמטרתו העיקרית היא ענישה.
5. ניתן לתרגל קבוצת חיילים, כשהתרגול דרוש לשם שיפור ביצועי הקבוצה כקבוצה או לשפר את תפקוד כל החיילים בקבוצה. אין לתרגל קבוצה שלמה לשם שיפור תפקודו של אחד או אחדים מן הקבוצה.

מועד התרגול הנוסף
1. תרגול נוסף יתבצע ביום בו התגלה הליקוי.
2. תרגול נוסף יתבצע בשעות הפעילות הרגילות.
חריג: קצין בדרגת סגן לפחות יכול לאשר תרגול נוסף שלא ביום בו התגלה הליקוי או שלא בשעות הפעילות הרגילות*.
3. תרגול נוסף לא יתבצע לאחר השעה 22:00.
חריגים:  ניתן לקיים תרגול נוסף לאחר השעה 22:00 בהתקיים אחד מאלה:
א. בעת אימוני לילה הכלולים בתכנית האימונים של היחידה בהם התעורר צורך בתרגול נוסף.
ב. קצין בדרגת סרן לפחות יכול לאשר תרגול נוסף אחרי השעה 22:00*.
*  אישור יינתן לכל תרגול נוסף בנפרד.

אחריות מפקדים
מפקד שהטיל תרגול חוזר או קצין שאישר אותו כאמור לעיל, יוודא כי בסיום התרגול, יתאפשר לחייל להגיע לביתו עוד באותו יום בתחבורה ציבורית, אם החייל אמור היה לצאת לביתו.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר