הבאת חייל בפני ועדת סמים

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

לעיתים, לאחר הרשעה בעבירת סמים, הצבא בוחן האם נכון להשאיר את החייל בין שורותיו, או שמא נדרש לפטור אותו משירות.

לשם כך, מתכנסת וועדה במיטב, שבוחנת שאלה זו.

הרכב הוועדה וכינוסה:

הוועדה מורכבת מיו"ר (קצין בדרגת סגן אלוף ממיטב), וממספר חברים נוספים.

הוועדה מתכנסת תוך 30 יום לאחר שפסק הדין הפך חלוט, ולא ניתן לערער עליו עוד (אם ההרשעה היתה בבית דין צבאי).

אם החייל מרצה עונש מאסר, תדון הוועדה בעניינו במידת האפשר במהלך ריצוי עונשו.

מסמכים וראיות בפני הוועדה:

החייל יתייצב בפני הוועדה בליווי מפקדו האחרון, ואם הוא שוהה בכלא, יתייצב גם נציג בסיס הכליאה.  

כן יובאו בפני הוועדה טופס מרשם פלילי; חומרים משפטיים רלוונטיים; וכל חומר נוסף לפי שיקול דעת יו"ר הוועדה.

סמכויות הוועדה:

הוועדה מוסמכת להחליט על המשך שירות החייל או על שינוי שיבוץ/שינוי מקצוע; פטור משירות בגין "אי התאמה".

במקרה בו חייל הורשע בבית הדין הצבאי בעבירות הבאות, המלצת הוועדה תהיה לפטור משירות מטעמי "אי התאמה", אלא אם מצאה להמליץ אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו:

  • החייל הורשע בעבירות סחר או תיווך בסם, אספקת סם, עסקה אחרת בסם, הדחת קטין לשימוש בסם;
  • החייל הורשע בשימוש בקנאביס בחמש הזדמנויות לפחות, או בשימוש חד פעמי לפחות בסם קשה;
  • החייל הורשע בהחזקת סם קשה (שאינו קנאביס);
  • החייל הובא בעבר בפני וועדת סמים;
  • החייל הובא בעבר בפני וועדה להמשך שירות.

המלצת הוועדה מובאת לאישור מפקד מיטב (כאשר מדובר בחיילים).

על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר לראש חטיבת תכנון וכח אדם באכ"א.

לשם קבלת תוצאות מיטביות בוועדה, מומלץ להסתייע בשירותי עו"ד הבקיא בתחום המשפט הצבאי בעת הגעה לוועדה והעלאת הטיעונים בפניה.

יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה כללית המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך הוועצות פרטנית בכל מקרה לגופו.

מעניין? שתף את המאמר

בואו הישארו מעודכנים