דרכי פעולה עם סיום תיק פלילי

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

חייל, נשפטת בבית דין צבאי והתיק הגיע לסיומו?
שים לב! זה לא אומר שאין עוד מה לעשות…

אם אתה חייל, נשפטת בפני בית דין צבאי ונגזר עונשך, זה עדיין לא אומר שזה סוף פסוק. למעשה עומדות בפניך מספר דרכים לצמצם את השלכות המשפט על המשך חייך, או אפילו להקל בעונשך.

1. סמכות ההקלה בעונש – אם חלפו 15 יום מיום פסק הדין, ולא ניתן עוד לערער על פסק הדין, במשך 30 יום קיימת סמכות לראש המחוז השיפוטי להקל בעונשו של חייל. כך למשל, קיימת סמכות להקל בעונש המאסר, ולהחליף כולו או חלקו בעונש מאסר על תנאי, להחליף עונש פסילת רישיונות נהיגה בעונש שהוא כולו או חלקו על תנאי ועוד.
מיהו ראש המחוז השיפוטי?
החוק קובע, כי הקלה בעונש שנגזר בבית דין צבאי מחוזי, תעשה על פי החלטת ראש מחוז השיפוט הרלוונטי – אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד דרום, ראש אכ"א, מפקד פיקוד העורף, מפקד חיל הים, מפקד חיל האוויר וכיו"ב).
הקלה בעונש שנגזר בבית הדין הצבאי לערעורים, תעשה על פי החלטת הרמטכ"ל.

2. הוועדה לעיון בעונש – חייל שנשפט בבית דין צבאי ונידון לעונש מאסר בפועל לתקופה של שנה ומעלה, ועונש לסיים לרצות מחצית מהעונש, יובא בפני וועדה צבאית לעיון העונש, אשר מוסמכת להקל בעונש המאסר או להחליפו בעונש מאסר על תנאי.
הוועדה מורכבת משלושה חברים: יו"ר הוועדה- שופט צבאי, אשר מכהן בתפקיד נשיא או סגן נשיא בית דין  צבאי (ואינו השופט שדן בעניינו של החייל); נציג שר הביטחון – אדם אשר יש לו ניסיון בתחום הטיפול באסיר; נציג הרמטכ"ל – קצין בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה.
הבאת החייל בפני הוועדה נעשית באופן ייזום על-ידי מזכירות הוועדה, היושבת בפרקליטות הצבאית. אין צורך בהגשת בקשה או פנייה בנושא.

3. בקשת חנינה מהנשיא  – חייל שנשפט בבית דין צבאי, יכול לפנות לנשיא המדינה ולבקש כי תבחן בקשתו להתערבות הנשיא בעניינו – בין אם על דרך של הקלה בעונש (על רכיביו השונים: מאסר, פסילת רשיון, קנס), ובין אם על דרך של קיצור תקופת התיישנות הרשעתו או מחיקתה מן המרשם הפלילי[1].​
בקשת חנינה מוגשת רק לאחר שהסתיימו כל ההליכים המשפטיים.
העתק מהבקשה מומלץ להעביר למדור חנינות בפרקליטות הצבאית, אשר מגבש אף הוא עמדה בנוגע לבקשה.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

[1] ראה עוד על הרישום הפלילי בעקבות הרשעה בבית דין צבאי בדף מידע יעודי בנושא או בדף הפייסבוק העיסקי שלי
עו"ד הולי שוורץ

מעניין? שתף את המאמר