פרופיל 21 והשלכותיו

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

נקבע לי פרופיל 21, איך זה משפיע על עתידי?
לאחרונה אני נתקלת רבות בשאלה הזו.

הנושא מעסיק אוכלוסיות שונות:

  • מי שלא שירתו כלל וקיבלו פטור מיידי
  • מי שפוטרו בגין פרופיל 21 על רקע בעיה או מחלה פיזית (כגון: מחלת קרוהן)
  • מי שפוטרו בגין פרופיל 21 על רקע נפשי.
  • מי ששירתו פרק זמן מסויים, בסופו קיבלו פטור משירות עם פרופיל 21

את כולם מעסיקה השאלה, האם הפטור ישפיע על עתידם בתחומי החיים השונים: החזקת רישיון נהיגה, לימודים אקדמיים, קבלה לעבודה, ועוד.ראשית, יש להבהיר כי יתרונותיו של השירות הצבאי והתועלות שהוא מביא עימו (למדינה ולפרט כאחד) רבים ומגוונים. לפיכך, אין במסמך זה כדי להוות המלצה או הכוונה למי שמבקש לקבל את הפטור במרמה או בכל דרך אחרת שאינה כדין.מטרת המסמך היא להסיר את אי הבהירות ואי הדיוקים הקיימים בנושא זה, לטובת מי שנסיבות החיים הובילו אותו לפטור בגין פרופיל 21.

קבלה למקום עבודה
על-פי החוק, אסור למעסיק לדרוש מדורש עבודה או ממי שכבר עובד אצלו את הפרופיל שלו, ואסור לו לעשות שימוש במידע זה, גם אם המידע הגיע אליו בדרך כלשהיא, לשם: קבלה לעבודה; קביעת תנאי עבודה; קידום בעבודה; הכשרה או השתלמות מקצועית; פיטורים או מתן פיצויי פיטורים; מתן הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.
בנוסף, גם אם המעסיק דרש את המידע בניגוד לחוק, אסור לו לפגוע בדורש העבודה או בעובד, אם האחרון סירב למסור את הפרופיל.
עם זאת, יש לשים לב שהחוק אינו חל על שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כמעסיקים, לגבי מי שעובדים בגופים אלה או לגבי מי שמבקש להתקבל לעבודה בגופים אלה.
בחיי המעשה, לא מן הנמנע שישנם מעסיקים שדורשים את המידע, וסירוב אינו תמיד צעד פשוט ביחסי הכוחות שבין דורש עבודה למעסיק. בנושא זה, הכרת החוק ומודעות לזכויות שהוא מקנה, היא הצעד הראשון בהתמודדות.

החזקת רשיון נהיגה
הואיל וקיימות בעיות רפואיות ונפשיות אשר עלולות לפגוע בכושר הנהיגה, הצבא מעביר מידע למשרד הרישוי בדבר מי שהותאם לו פרופיל, שיתכן שיש בו פגיעה ביכולת לנהוג בביטחה. משרד הרישוי בודק את האנשים באמצעות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (במשרד הבריאות) שממליץ על כשירות רפואית לנהיגה. יש לציין, כי את אותן בדיקות עשויים לעבור גם מי שהורשעו בעבירות תנועה ורישיונם נשלל, וכן מי שהורשע בעבירות סמים שהופנה לבדיקות על-ידי הגורמים המוסמכים, ועוד קבוצות באוכלוסייה.
מידע חשוב נוסף:

  1. הבדיקה במכון כרוכה בתשלום אגרה.
  2. ניתן לערער על החלטת המכון תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על-ידי רשות הרישוי. וועדת הערר נמצאת בבית חולים תל השומר. כמובן שגם הגשת הערר כרוכה בתשלום אגרה.
  3. ערעור על ועדת הערר הוא לבית המשפט המחוזי.

קבלת רישיון נשק
המשרד לביטחון פנים אמון על מתן רישיונות לכלי נשק, והוא דורש כי המבקש אישור להחזיק נשק ישרת שנה או יותר, שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי. כן נדרשת הצהרת בריאות חתומה על-ידי רופא, בה הוא מתבקש לציין, בין השאר, אם המועמד סובל מבעיות נפשיות או מבעיות רפואיות שונות.
בנוסף, מידע מועבר מצה"ל לגבי מי שמחזיק בכלי נשק, ועלול לסכן את עצמו או את הציבור. מכאן שמידע בנושא קבלת פרופיל 21, עשוי למנוע קבלת רישיון נשק.
החוק קובע שעל החלטה שלא לאפשר לאדם לשאת נשק, ניתן להגיש ערר תוך 45 ימים ממועד קבלתה. ערר על החלטה זו ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי.
קבלה ללימודים אקדמיים
יש פקולטות ללימודי רפואה, הדורשות מהמועמדים אישור על מצב בריאות ומבקשות מהמועמד להסכים לכך שיועברו מצה"ל נתונים אודות הפרופיל שלו, או דורשות ממנו לוותר על סודיות רפואית.  כן נמצאה דרישה דומה גם באשר ללימודי סיעוד.
אין המסמך מתיימר לכלול את כל ההשלכות האפשריות של קבלת פרופיל 21, אלא אך את המרכזיות שבהן, בראיית כותבת המסמך.


האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי הנושא המיועדת להכרות ראשונית בלבד, ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

מעניין? שתף את המאמר