ניכויים מנהליים בכלא הצבאי

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

הוטל עלי עונש מאסר­­ בכלא צבאי. איזו תקופה ארצה בפועל?
מי מוסמך לקצר לי את העונש ובכמה?

קיימים מספר סוגי ניכויים אפשריים:

 1. "וועדת חצי" – וועדה שמתכנסת לגבי חייל שנידון לעונש מאסר בפועל של שנה ומעלה, לאחר שריצה למעלה ממחצית עונשו.
  בסמכות הוועדה להחליט על שחרור מוקדם לאחר ריצוי מחצית העונש. בפועל, במרבית המקרים לא מנוכה חצי מהעונש, והדיון בפני הוועדה נדחה למועד אחר שנקבע לאחר ריצוי שני שלישים מהעונש.
  האסיר מתייצב בפני וועדה זו ומשמיע דבריו לעניין הניכוי המבוקש.
 2. ניכוי מנהלי של שליש – במידה ותקופת המאסר עולה על 100 יום, הניכוי המתבצע על סמך התנהגות טובה של הכלוא, הוא של שליש מתקופת המאסר.
  *ניכוי כשתקופת המאסר היא עד חצי שנה – בסמכות קצין משטרה צבאית ראשי.
  *ניכוי כשתקופת המאסר היא חצי שנה עד שנה – בסמכות ראש המטה באגף כח אדם בצה"ל.
 3. ניכוי מנהלי – ככל שהחייל לא ביצע עבירות בכלא ונשפט לתקופה של עד 100 יום, ינוכה ממאסרו יום אחד על כל 10 ימי מאסר. הניכוי בסמכות מפקד הכלא.

חשוב לציין שכלל הניכויים אינם חובה, אלא רשות, הם תלויים בהתנהגות הכלוא ונתונים לשיקול דעת הגורם המחליט.
לנוכח טיב ההליכים לניכוי שליש או חצי ואופי המקרים שמועלים לדיון, חשוב להוועץ בעורך דין, אשר יידע להביא בפני הגורמים המוסמכים את הנתונים המתאימים ולשכנע כי המקרה מצדיק הפחתה של העונש.


**האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי הנושא המיועדת להכרות ראשונית בלבד, ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

מעניין? שתף את המאמר