מחיקת תב"ן

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

קיצור שירות על דרך מחיקת ימי תב"ן שלילי – מה זה אומר?

אם אתה חייל לקראת סוף שירות החובה, וריצית עונש כליאה [ולכן יש לך "דפוק" (תב"ן שלילי)], ואתה עומד במספר קריטריונים,
אגף כח אדם בצה"ל יקצר לך את השירות באופן אוטומטי, כך שלא תאלץ לשרת את הימים שרוצו בכליאה (כולם או חלקם).

עובדות שכדאי לדעת:

  1. בדרך כלל יקוצרו ימי הכליאה בלבד, ולא היעדרות משירות.
  2. הקיצור יבוצע רק לגבי חיילים, ולא לגבי קצינים.
  3. הקיצור לא יחול לגבי מי שיש לו חקירת מצ"ח פתוחה.
  4. הקיצור לא יחול על מי שיש לו קיצורים אחרים, למשל מאבטחים.
  5. הקיצור מחושב לפי אורך תקופת הכליאה. לא בהכרח יקוצרו כל ימי הכליאה.
  6. הקיצור הוא אוטומטי.

עם זאת, מפקד שאינו סבור שהחייל ראוי לקיצור, יכול לפנות ולבקש לבטל את הקיצור.

 

מעניין? שתף את המאמר