הקלות ת"ש

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

הקלות ת"ש
חייל בשירות חובה רשאי להגיש בקשה להקלה בתנאי השירות (הת"ש), על מנת לתת מענה לצרכי קרובי משפחה מדרגה ראשונה, המחייבים נוכחותו בבית לאור נסיבות אישיות. זאת על מנת שיוכל לסעוד קרוב משפחה הזקוק לעזרה, לצד שירות תקין על-פי צרכי המערכת.

תהליך הגשת הבקשה
בקשה להת"ש (כולל מסמכים רלוונטיים)+ המלצת קצין שהוא מפקד ישיר+ המלצת מפקד בדרגת סא"ל לפחות

החלטת מפקד מאשר (בדרגת אל"ם בד"כ)*

* יתכן כי לאוכלוסיות שונות/מוגדרות – יהיה מפקד מאשר בדרגה אחרת.
החלטת מפקד מאשר תתקבל תוך 24 יום מהגשת הבקשה במשרד הת"ש.
חריג: בקשות שמאושרות מחוץ ליחידה – פרק הזמן המוקצב להן, שונה.

משך הזכאות
פרק הזמן נתון לשיקול דעת המפקד המאשר, ולא מעל שנה.
חריגים:
1. במקרים חריגים ניתן לאשר הקלות ת"ש עד תום שירות החובה.
2. מפקד מיטב, או מי שהוסמך מטעמו, יכול לאשר הקלות ת"ש לפרק זמן אחר לפי שיקול דעתו.

ערעור
1. ניתן לערער לרמה הממונה, תוך 3 חודשים ממועד קבלת התשובה הרישמית.
2. ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל החלטה שהתקבלה.

מימוש הת"ש בקורסים המכשירים למקצוע צבאי
1. במסגרת טירונות לא יינתנו הקלות ת"ש.
2. חייל שזכאי להת"ש אינו פטור מיציאה לקורס שהוא חלק ממסלול שירותו.
3. חייל שזכאי להת"ש יכול לבקש ראיון אצל קצין שהוא מפקד ישיר, שיכול להמליץ על הימנעות מיציאה לקורס לנוכח המצב האישי.
סיכום הראיון יועבר להחלטת הסמכות.
4. מימוש הת"ש במהלך קורס יעשה בהתאם להחלטת מפקד היחידה בה מתקיים הקורס. על מפקד היחידה להתחשב בחייל ככל הניתן.

מימוש זכאות להת"ש:
1. היחידה תאפשר לחייל לממש זכותו להת"ש, לכל היותר תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה. אם נדרש שיבוץ מחדש כתוצאה מהת"ש – השיבוץ יעשה בהקדם ולא יאוחר מתוך שבועיים ממועד קבלת ההחלטה.
2. חייל זכאי להת"ש (למעט הת"ש 1) ישוחרר מהיחידה בימים בהם ממומשת ההקלה באופן בו יוכל להגיע לביתו עד השעה 20:00.  חריג: במקרים חריגים ועל-פי צרכי היחידה, מפקד בדרגת סא"ל יכול לעכב יציאה עד לשעה מאוחרת יותר ובלבד שבאפשרות החייל להגיע לביתו בתחבורה ציבורית.
3. במצב חירום ניתן לשלול זמנית זכאות להת"ש.

מימוש הזכאות ותגובה פיקודית: מתן הת"ש אינו מונע סמכות להטיל עונשים בדין משמעתי (למשל, הטלת מחבוש או ריתוק).
חריג: סמכות המפקד למניעת חופשה אינה גוברת על הזכאות להת"ש.


יודגש כי האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

מעניין? שתף את המאמר