הטרדות מיניות במקום העבודה

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

הטיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה

המחוקק מחייב מעסיק לקבוע דרך להגשת תלונה על הטרדה מינית או התנכלות, לבירור תלונה על רקע זה, לטיפול בה, וכן לנקיטת פעולות לשם מניעת הישנות התופעה, ולתיקון הפגיעה במתלונן נפגע העבירה .

לשם מילוי חובותיו, על המעביד לבצע מספר פעולות:

 1. להביא את האיסור על הטרדה מינית לידיעת עובדיו.
 2. מעביד ימנה מטעמו אדם להיות אחראי על מניעת הטרדות מיניות (להלן: "הממונה").

על מה אחראי הממונה, ומה תפקידיו?

 1. הממונה אחראי על קבלת תלונות.
 2. עריכת בירור בנוגע לתלונה שהתקבלה, לשם מתן המלצות למעביד באשר לדרך הטיפול הנכונה .
 3. מתן ייעוץ, מידע והדרכות לעובדים.

הגיעה תלונה לממונה, מה בסמכותו לעשות?

 1. הממונה נדרש ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול הקיימות כגון, הגשת תלונה במשטרה ,או טיפול משמעתי, מקום בו ההסדר קיים.
 2. בסמכות הממונה לפעול לבירור התלונה ,בין השאר ,על דרך שמיעת עדים, ובדיקת המידע שהגיע אליו .
  טרם הזימון לבירור מוצע למעורבים להתייעץ עם עורך דין, שבקיא בנושא החוק למניעת הטרדה מינית, אשר יידע להכווין ולייעץ פרטנית, בכל מקרה לנסיבותיו. ייעוץ כזה עשוי לסייע במיצוי זכויות המעורב, ובהבנת התהליך והשלכותיו האפשריות .
 3. הממונה יעביר למעביד את סיכום הבירור יחד עם המלצות מנומקות לגבי המשך הטיפול במקרה.

כיצד נדרש לפעול מעביד שקיבל את המלצות הממונה?
מעביד שקיבל את סיכום הממונה והמלצותיו, נדרש תוך 7 ימי עבודה להחליט לגבי כמה נושאים:

 1. מתן הוראות לעובדים שהיו מעורבים במקרה למשל, הוראות כיצד ראוי להתנהל בעתיד ,מניעת קשר ישיר בין המתלונן לנילון ועוד.
 2. פתיחת הליכים משמעתיים, ככל שבמקום העבודה קיים הסדר בעניין .
 3. אי נקיטת צעדים.

לאחר שהתקבלו החלטות, המעביד יפעל ללא דיחוי להוציאן אל הפועל, ויודיע על כך למתלונן, לנילון ולממונה.
המתלונן והנילון זכאים לעיין בסיכום הממונה ובהמלצותיו .

זכור!
השלכות תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה עשויות להיות נרחבות. לפיכך ,מומלץ לכל המעורבים להיוועץ בעורך דין בכל שלב משלבי התהליך, וככל שהייעוץ ניתן בשלב מוקדם יותר – כך עדיף לשם מימוש הזכויות באופן ראוי ומקיף .


* האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי הנושא המיועדת להכרות ראשונית בלבד, ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

 

מעניין? שתף את המאמר